BEEDRONES :: Drony, foto-video a letecké práce

BEE DRONES
Postprodukce
Galerie
Ostatní služby
Letecké práce
Blog
Kontakt

Letecké práce

Příprava

Jsme licencování (proškolení) piloti a děláme svou práci bezpečně a dle všech pravidel ustanovených Úřadem civilního letectví (ÚCL). Proto je nutné vytvořit relativně podrobný plán před každým projektem. O realizaci projektu má konečné slovo ÚCL.

 

Vaše přání, představy

Na počátku je důležitá komunikace (schůzka) se zákazníkem, kde se vymezí rozsah a náročnost projektu / zakázky.

 

Vytvoření plánu

Dále vytvoříme plán postupu k dosažení konečného produktu. Ten je znova prodiskutován s Vámi a pokud dojde k obecné shodě, přecházíme k písemnému stvrzení.

 

Písemné stvrzení (byrokratické náležitosti)

Sepsání souhlasu s přímo zapojenými osobami či majiteli pozemků do provozu leteckých prací.

 

Získaní povolení od ÚCL

Za předpokladu leteckých prací (LP) v blízkosti osob, v hustě zastavěných oblastech, či jiných nebezpečných prostorech je nutné požádat ÚCL o povolení k provozu LP. A to nejméně jeden až dva týdny předem.

 

Létání, focení a filmování

Pořizování leteckých záběrů (foto nebo video) za sjednaných podmínek.

 

Úprava materiálů

Případná postprodukce, úprava, sestříhání, aplikování efektů a závěrečná předávka produktu v požadovaných formátech.

 

Počasí

Pro kvalitní letecký videozáznam či fotografii (pro včely to platí také), je důležité víc než cokoliv jiného dobré počasí – vhodné povětrnostní podmínky, jemné světlo… V tomto ohledu se snažíme být flexibilní a směřovat vše právě k dobrému počasí.

 

Kdy nemůžeme létat

• Pokud hrozí přímé ohrožení zdraví či majetku osob

• V noci, mlze nebo mracích, silném větru a dešti

• Pokud hrozí námraza

• Nad davem lidí

• Nad 300 m nad úrovní země, pouze na zvláštní povolení

• V zakázaných prostorech LKP, LKR, LKTRA, LKTSA, LKD